Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

2010. IV. 28. - Az Önkormányzat 2009 évi Zárszámadása

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4 / 2010. (IV. 28.) számú rendelete

 

az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.053.322 E Ft

Költségvetési bevétellel

1.027.252 E Ft

Költségvetési kiadással

- 26.029 E Ft

Költségvetési pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül -398 E Ft (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel) fogadja el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 17.717 E Ft (rövid lejáratú hiteltörlesztéssel: 1968 E ft, hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel: 3526 E ft, és függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal: 12.223 E ft) fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

2. §

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok pénzügyi elszámolását a 12/a., 12/b. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1.a., 13/1.b., 13/2., 13/3.. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(12) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1.453 E Ft-ban állapítja meg.

(13) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.,17/c. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

 

3. §

 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a  2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

 

4. §

 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

 

5. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

 

 

M á n d o k ,  2010. április  28.

 

 

 

 

Pekó László                                                                  Galambos Péterné

Polgármester                                                                       jegyző

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 84 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez