Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Aktív Korúak Ellátása

E-mail Nyomtatás PDF

Ügyleírás:

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás

Szükséges okiratok:

Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

a kérelem mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozat,
a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat,
egészségkárosodott személy esetében az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről,illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült  szakvéleménye, vagy
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül,
a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy,
a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,
a Munkaügyi Központ igazolása az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év során)
a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozat,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolata, az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről,
35.életévet betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható (csak 8 általános iskolai végzettség esetében).

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, költség és illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:


Aktív korúak ellátása (pdf)
Az alkalmazott jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007.(VI.28.)  rendelet.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007.(IV.25.)Korm.rendelet
Egyéb fontos tudnivalók

A./RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY
Jogosultság feltétele aki:
-
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül,
- fogyatékossági támogatásban részesül,az 55.életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %- át, 2011. évben 25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs.

Az ellátás összege:  egyedülálló esetében : 2011.-évben 25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként eltérő összegű.
A rendszeres szociális segély legmagasabb összege 2011. évben 60.600.-Ft.

B./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jogosultság feltételei:
- akik az előző kategóriába nem tartoznak,feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosítható. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem , nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, 2011. évben 25.650.-Ft-ot, és vagyona nincs.
Az ellátás összege 2011. évben 28.500.-Ft/hó. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 2011.évben 28.500.-Ft.

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 39 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok