Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Ápolási díj

E-mail Nyomtatás PDF

Ügyleírás:

A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Szükséges okiratok:

Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező és ápoltja személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:
Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, valamint  súlyosan fogyatékos  ápolási díj esetén
ápoló nyilatkozatát,a súlyos fogyatékosság tényéről háziorvosi igazolást, szakvéleményt az ápolási díj megállapításához, amennyiben az ápolt intézményi nevelésben, oktatásban részesül, az erről szóló igazolást, magánnyugdíj pénztári tagság esetén a belépési nyilatkozat záradékolt másolatát

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, költség és illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Az alkalmazott jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 30/2007 (VI.28. ) rendelet. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
Egyéb fontos tudnivalók

Fajtái:
-súlyosan fogyatékos, látás, hallás, értelmi-középsúlyos, vagy annál nagyobb mértékű,
mozgásszervi betegségben szenved
- fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos segítség nélkül önállóan nem képes
étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni, lakásán belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni
-18 év alatti tartósan beteg

Jogosultság feltételei:
- a súlyosan fogyatékos
- a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
- a 18 év alatti tartósan beteg ápolása gondozása esetén
Az ápolást végző hozzátartozó súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18. életévét be nem töltött személy gondozását, ápolását végzi.

- Egyeneságbeli rokon, nagykorú hozzátartozó
- Amennyiben az ápolást végző hozzátartozó rendszeres pénzellátásban  részesül, akkor annak összege nem haladja meg az ápolási díj összegét.

Időtartama: a feltételek fennállásig.
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díj 2 évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül.
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:
- az ápolt személy:
intézményi elhelyezésben részesül,
ápoló:
- nappali tagozatos hallgató,
- ápoló rendszeres pénzellátásban részesül , és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,
-keresőtevékenységet folytat, és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja

Meg kell szüntetni az ápolási díjat, ha:
-az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé
-az ápoló kötelezettségét nem teljesíti
-az ápolt személy meghal
-ha az ápol vagy az ápoló ezt kéri
Súlyosan fogyatékos beteget ápoló tekintetében
-amennyiben az ápoló részére saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátás kerül megállapításra,
az ápolási díj iránti jogosultsága továbbra is fennáll, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint tíz éve folyósítják

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 38 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok