Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Születés anyakönyvvezetés

E-mail Nyomtatás PDF

Ügyleírás:

Születés anyakönyvezése

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.
Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be.
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Illetékeség születés helye szerinti anyakönyvvezető
Szükséges okiratok:

Jegyzőkönyv születés bejelentéséről (melyet az intézet állít ki)
Intézeti szülés esetén (az intézet ügyintézőjének kell átadni illetve bemutatni!)
Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele) és
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa

Külföldi állampolgár (aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státussal)  útlevele, és – amennyiben az anya házasságban él – a külföldi házassági okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása; ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát igazoló okirat szintén hitelesített magyar nyelvű fordításban,ha az anya elvált, a házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hitelesített magyar nyelvű fordítása  (Figyelem! Csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el)

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben, és az apa a gyermeket magáénak elismerte)

Házassági anyakönyvi kivonat, vagy más okirat, mely tartalmazza a gyermek születési családi nevére vonatkozó megállapodást (amennyiben a szülők a házasságban saját nevüket viselik)

Ha a szülés intézeten kívül történik: a születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre a szülést követő első munkanapon köteles bejelenteni. a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőn aki kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről.
Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről „ nyomtatványt , és be kell mutatni a „Terhesgondozási könyvet” , vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított – a születés tényét megállapító igazolást.

Ügyintézés határideje és díja azonnal, illetékmentes
Az alkalmazott jogszabályok: 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségről
125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására
1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról valamint a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
Egyéb fontos tudnivalók

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez a szülők házassági anyakönyvi kivonata - amennyiben az  nem áll rendelkezésre -, a házasságkötés  helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől,  illetve külföldön történt házasságkötés esetén a BÁH  Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya 1903 Budapest Pf. 314/24 címéről illetékmentesen szerezhető be.

2006. március 1-től új rendszerben és formában készülnek el a születési anyakönyvi kivonatok. Az anyakönyvvezető a születés anyakönyvezése után elkészített születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt postai úton küldi meg az anya lakóhelyére. Így a szülőknek nem kell megjelenni a születési okiratok átvétele miatt.

2006. január 1-től a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. születési év betöltése után könnyebb elegyen a fiatalok életkezdése. Bővebben:  www.babakotveny.hu

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 44 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok