Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

E-mail Nyomtatás PDF

r e n d e l e t

 

Mándok Város önkormányzata

képviselő-testületének

5/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

 

a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Mándok Város Önkormányzatának ( a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szerek feladat- és hatásköreiről szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. §. (l) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a 2012. évi költségvetési végrehajtásáról a következőket rendeli el:  

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.062.618 E Ft

Költségvetési bevétellel

 

 

908.250 E Ft

Költségvetési kiadással

 

94.627 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6 -- 7. n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

 

 

5. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Pekó László                                                                          Galambos Péterné

polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

A rendelet a mai napon kihirdettem.

 

 

M á n d o k , 2013. április 25.

 

 

 

                                                                 Galambos Péterné

                                                                           jegyző

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 6 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez