Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

7./2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról szóló 26/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

E-mail Nyomtatás PDF

R E N D E L E T

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7./2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelete

 

A talajterhelési díjról szóló 26/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Mándok Város Önkormányzata Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §. (2) bekezdésében és a 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

                                                                             1. §

 

A talajterhelési díjról szóló 26/2008. (XII.17.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Díjkedvezmény, mentesség

8. §.

 

 

 

( 1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a lakossági kibocsátó

      

a.)    akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, vagy

b.)   akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg 20 m3-t.

 

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 1. mellékletében szereplő nyilatkozatot.   Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti mentesség igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára megküldött éves kimutatás szolgál.

 

(3) Mentesül a talajterhelési díjösszeg 50 %-ának megfizetése alól az a kibocsátó, aki 2013. szeptember 30-ig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra ráköt.

A csatornára történő bekötés meglétét a szolgáltató által kiállított jegyzőkönyvvel szükséges igazolni. „

 

(4) Az (1), (2), (3) bekezdésben foglaltakat a 2013. március 31-ig benyújtandó, 2012, évi bevallások adatai alapján, a 2012. február 1-től hatályos egységdíjjal számítandó 2013. március 31-ig fizetendő díj összegekre nézve lehet első alkalommal figyelembe venni.

 

2. §.

 

A Rendelet kiegészül ezen rendelet 1. sz. mellékletével.

 

3. §.

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Pekó László                                                                                 Galambos Péterné

polgármester                                                                                       jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

M á n d o k , 2013. április 23.

                                                             Galambos Péterné

                                                                       jegyző

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 80 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez