Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

8/2013. ( VI.12.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról módosítva a 12/2013.(X.1.) és a 21/2013.(XII.18.) rendelettel

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2013. ( VI.12.) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

                           módosítva a 12/2013.(X.1.) és a 21/2013.(XII.18.) rendelettel

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. 1.§.[1]

A rendelet hatálya kiterjed Mándok város közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre.

 

 1. 2.§.
 2. (1)Mándok város önkormányzata a iskolai és óvodai konyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos
 3. (2)A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
 4. (3)Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.
 5. (4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező
 6. (5)Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.
 7. (6)[2].
 8. (7)Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a)betegsége

b)szabadsága,

c)a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

     (8)Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy

           telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre

           kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól

     (9)[3]


     (10)Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

 

 

 

 1. 3.§.

 

   (1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete[4] tartalmazza.

   (2)[5] Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakról a Gyvt 151. §.(5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív kedvezményeken túl az önkormányzat átvállalja az 50 %-os kedvezményben részesülők eeetén a térítési díj 25 %-át, a teljes árat fizetők esetén a térítési díj 50 %-át.

 

(3)Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.

(4)[6]

 

(5)[7]

 

(6)[8]Meg kell szüntetni az étkeztetést, ha az igénybevevő intézményi jogviszonya megszűnt.

 

(7)Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 5. napján.

 

                                                     Záró rendelkezések

 

 1. 4.§.

 

(1)   Ez a rendelet 2013. december 18. napján   lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

 

(2)   Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben „ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

 

Pekó László                                                          Galambos Péterné

polgármester                                                                   jegyző

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet a 12/2013.(IX. 15.) önkormányzati rendelethez

 

 

nyersanyagköltség

Ft/adag

egyéb

költség

ÁFA

 

Összesen

Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde:

 

 

 

 

Óvoda:

 

 

 

 

-          tízórai:

           60

-           

16,20

76,20

-          ebéd

         210

-           

56,70

266,70

-          uzsonna

           40

-           

10,80

50,80

tízórai,ebéd,uzsonna

         310,-

-           

83,70

393,70

Bölcsőde:

Gyermek gondozása

         365,-

térítésmentes

-           

98,60

463,60

Általános Iskola:

 

 

 

 

napközi, menza

     -tízórai vagy uzsonna

 

               90,-

 

-           

 

24,30

 

114,30

-          ebéd

210

-           

56,70

266,70

Vendégebéd [9]

 

 

 

 

Alkalmazotti ebéd[10]

 

 

 

 

Szociális étkeztetés

280

80

97,20

457,20

Nappali szociális ellátás:

 

 

 

 

-          reggeli

195

-           

52,70

247,70

-          ebéd

280

80

97,20

457,20

Idősek Otthona:

 

 

 

 

-          reggeli:

195

-           

52,70

247,70

-          ebéd:

280

80

97,20

457,20

-          vacsora

280

80

97,20

457,20[1]módosítva 21/2013.(XII.18.) ök. rendelettel hatályba lépett 2013. XII. 18.

[2] módosítva 21/2013.(XII.18.) ök rendelettel, hatályát veszti 2013. XII. 18.

[3] módosítva 21/2013. (XII.18.) ön rendelettel, hatályát veszti 2013. XII.18.

[4] módosítva 12/2013.(X.1.) rendelettel 2013. október 1. napján lép hatályba

[5] módosítva 12/2013(X.1.) rendelettel 2013. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

[6] hatályát veszti 21/2013(XII.18.) ök rendelettel

[7] hatályát veszti 21/2013.(XII.18.) ök rendelettel

[8] módosítva 21/2013.(XII.18.) ök. hatályba lépett 2013. (XII.l8.)

[9] törölve 21/2013. ök 2013. XII.18)

[10] törölve21/2013.ök   2013.(XII.18)

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 17 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez