Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Tűzvédelmi Szabályzat 2014. augusztus 20. Városnap

E-mail Nyomtatás PDF


 

 

TŰZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI TERV

 

MÁNDOK VÁROS „VÁROSNAP” 2014

 

A Tűzriadó terv célja, hogy a rendezvény területén tartózkodók tudomást szerezzenek a keletkezett tűzről, tűz esetén e tervben meghatározott feladataikat szervezetten, fegyelmezetten végezzék.

A kiérkező kisvárdai Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát a beavatkozáshoz szükséges adatokról tájékoztassák.

A Tűzriadó Tervben beálló minden változást át kell vezetni.

A Tűzriadó Tervet az új belépőknek és az ismétlődő oktatáson oktatni kell.

A tűzriadóban foglaltak minden olyan személyre vonatkozik, aki a riadó elhangzásakor a rendezvény területén tartózkodik.

 

1./ A tűzjelzés módja:

- hangos kiáltással

- telefonon ,

- hangos bemondóval

A rendezvényen lévő dolgozó, személyzet telefonon keresztül riasztja a tűzoltóságot

– értesíti a felelős szervezőt, a polgárőröket.

 

2./ A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje, a létesítmény elhagyásának módja

 1. a)A tűzoltóság riasztása:

-                               a tüzet észlelő személy fővonalon (105) hívja a tűzoltóságot

 

         A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A tűzeset, káreset pontos helyét

Mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet

Van-e veszélyben emberélet

A bejelentő nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát

 

 1. b)A létesítményben tartózkodók riasztása:

Riasztható személyek köre

Pekó László                             polgármester 06/30/555-7843

Lucski Lajos kapcsolattartó (főszervező)    06/30/927-2120

Szervezők, Polgárőrök

 

A riasztás módja:

 • telefonon
 • szóban, a helyszínen

 

 

 1. c)A létesítmény elhagyásának módja

§  A jelzett menekülési útvonalakon és kijáratokon valamennyi vendég és dolgozó elhagyja a veszélyeztetett létesítményt a megjelölt kijáratokon.

§  A polgárőrség és a személyzet dolgozói irányítják a gyülekezési helyre történő vonulást

§  Valamennyi személy részére kijelölt gyülekezési hely: a helyszínrajzon

Rendkívüli Időjárás esetén a közönség befogadására tervezett épületek:

 1. I.II. III. sz. Általános Iskola, Művelődési Ház

 

3./ Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói

A tűzoltás és mentés:

 • felderítés: a Hivatásos Tűzoltóság tagjai végzik, a szükséges védőfelszerelésben. Feladat: közvetlen, közvetett életveszély-, a tűzterjedés irányának megállapítása, a tűzoltás lehetőségeinek megállapítása
 • a tűzoltás előkészítése (az oltóvízforrások, tűzoltási felvonulási út és terület hozzáférhetőségének biztosítása) a dolgozók feladata
 • a rendelkezésre álló hordozható tűzoltó-készülékekkel a tűzoltás megkezdése, valamint a tűz továbbterjedésének a megakadályozása
 • mentési feladat: elsődleges szempont a személyek mentése, majd a mozgatható anyagok, termékek eltávolítása

 

A rendfenntartás:

 • felelős a polgárőrség
 • a biztonságos kiürítés elősegítése
 • a megmentett anyagok őrzése, elszállítása
 • illetéktelenek távol tartása

 

Energia ellátás korlátozása, megszüntetése:

-          a veszélyeztetett terület áramtalanításának elvégzése: A feszültség-mentesítést a „Tűzvédelmi Főkapcsoló” lekapcsolásával bárki elvégezheti.

-          A villamos berendezések feszültség-mentesítésével kapcsolatos akadályoztatás esetén haladéktalanul értesíteni kell az E-ON RT. üzemvezetőségét a feszültség-mentesítés elvégzése érdekében.

-          A tűz és káreset felszámolását követően a visszakapcsolást a tűzoltás-vezető engedélye után csak szakember végezheti el.

 

 

 

Információ átadás:

 • a kiérkező tűzoltóságot a polgárőrség, a szervezők tájékoztatják a létesítmény területén folytatott tevékenységről, a tűz által érintett területről, a várható vészhelyzetről, az addig tett intézkedésekről

 

Egyéb intézkedések:

 • a tűzeset helyszínét érintetlenül kell hagyni (helyszín-biztosítás) amíg a tűzvizsgálatot végző megérkezik
 • a tűzvizsgálathoz megfelelő szakmai segítséget kell nyújtani
 • a tűzet felfedező személyt, a területen dolgozókat fel kell kérni, hogy tartózkodjanak a helyszínen, a tűzvizsgáló megérkezéséig
 • a szolgáltatási rendszerek visszakapcsolását csak a tűzoltóság vezetőjének engedélyével végezhetik el
 • a tűz keletkezési okának megállapítása után intézkedést kell tenni a tűz megismétlődésének elkerülésére

 

4./ A főbb veszélyforrások, a védekezés szabályai:

 1. 1.Tömeghisztéria
 2. 2. Dohányzás által keletkezhető tüzek
 3. 3. Elektromos berendezések tüzei
 4. 4. Gondatlanságból keletkezhető tüzek (pl. alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység)
 5. 5.Szándékos tűzokozásból keletkezhető tüzek

 

 

Alapvető védekezési szabályok

 

A rendezvényen bekövetkezett tűz vagy robbanás során tűzjelzéssel egy időben a közműveket ( elektromos áram) haladéktalanul el kell zárni. A tűz oltásába a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel be kell avatkozni.

A kárhelyszín területéről a bajbajutott személyeket el kell távolítani, szükség szerint az egész létesítmény kiürítését el kell rendelni.

A szervező, a polgárőrség feladata a létesítmény területén lévő gázpalackok, alapanyagok, félkész-, késztermékek, könnyen mozgatható eszközök, berendezések mentésének megszervezése, a rendelkezésre álló anyagmozgató gépek, eszközök helyszínre irányítása. A tárgymentést a könnyen gyulladó anyagokkal kell kezdeni

Az anyagok és tárgyak mentését mindaddig folytatni kell, amíg a tevékenységgel a mentésben résztvevők élete és testi épsége közvetlenül nem kerül veszélybe.

A helyszínre érkező hivatásos tűzoltóság tűzoltás vezetője utasításait fenntartás nélkül és maradéktalanul végre kell hajtani.

A tűzeset (káreset) felszámolását követően a közművek újraindítására csak a tűzoltás vezetője adhat engedélyt és csak az erre feljogosított szakember végezheti.

 

 

 

Cselekvési sorrend a veszélyeztetett helyeken:

 

Tűzjelzés:  

a) telefon-készülékkel

b) tűzilárma

c) hangos bemondóval

 

Technológiai berendezések leállítása, villamos berendezések feszültség mentesítése, közművek elzárása

Tűzoltásba való beavatkozás:  

 1. a)tűzoltó készülékekkel
 2. b) tűzoltó felszereléssel

 

Veszélyeztetett helyek kiürítése, a bajbajutott személyek mentése, elsősegélynyújtás

 

Tárgyak, anyagok mentése, őrzésének megszervezése.

 

A tűzoltóegységek helyszínre érkezése után a tűzoltás vezető utasításának végrehajtása.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIÉRTESITENDŐK NÉVJEGYZÉKE

 

NÉV

BEOSZTÁS

TELEFONSZÁM

     Pekó László

   Polgármester

                 Tel:   06/30/555-7843

   Lucski Lajos  

Kapcsolattartó

Főszervező

               Tel.: 06/30/927-2120

 

 

 

 

 

KÜLSŐ SZERVEK

KÜLSŐ SZERVEK

ÁLTALÁNOS

VÁROSI (45)

RENDŐRSÉG

107

425-011

TŰZOLTÓSÁG

105

420-420

MENTŐK

104

415 - 257

ÁLTALÁNOS SEGÉLYKÉRŐ

112

 

POLGÁRI VÉDELEM

-

415 - 025

TIGÁZ-DSO

(Gázművek)

 

 

06 (80) 300-300

E-ON RT. nyíregyházi üzemvezetősége

(Elektromos művek)

 

               06(80) 210-310

 

    

A tűzriadó addig tart, amíg a tűzet el, nem oltották.

MINDEN TŰZESETET – AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL MEGSZŰNTEKET IS – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL, A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGNAK, S– ELSŐSORBAN ELOLTOTT, VAGY MAGÁTÓL MEGSZŰNT TŰZ ESETÉN– A TŰZVIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN A HELYSZÍNT VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A tűzjelzés állampolgári kötelesség!

 

                                                              …………………………………………

                                                                 Elrendelő: Pekó László polgármester

 

 
Ma 2018. február 18., vasárnap, Bernadett napja van. Holnap Zsuzsanna napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 148 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok