Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

2014. augusztus 20. Városnap Biztonsági terv

E-mail Nyomtatás PDF

BIZTONSÁGI TERV

MÁNDOK „VÁROSNAP”

2014

 

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: HRSZ:0172/3 Mándok Nyárfás

utca vége.

 

A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA:

2014. augusztus 20. (szerda) 1000 – tól – 2230 -ig, közben 22,00-kor

tüzijáték

 

A FELELŐS SZERVEZŐ NEVE:

MÁNDOK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

4644 Mándok, Ady Endre út 1.

Felelős vezető: Pekó László polgármester

                   Kapcsolattartó: Lucski Lajos főszervező

 

A rendezvény tartalmi leírása és forgatókönyve:

Mándok városban évek óta megrendezésre kerül a „Városnap „ rendezvény, mely szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kínál kicsiknek-nagyoknak, bemutatkozási lehetőséget biztosít kereskedőknek, népművészeknek, fellépőknek stb.

A helyszíneken kulturális műsorok, vidámpark, vásározók, kézművesek, hagyományőrző és modern csoportok kulturális kavalkádja élmény dús kikapcsolódással szolgál.

                       

a) A rendezvény helyszínének alaprajza, megközelíthetősége, befogadóképessége és a rendezvény területére történő belépés és eltávozás rendje:

A várható látogatottság, a rendezvény befogadóképessége: 1500 fő

A rendezvény szervezői szerint és az előző évek tapasztalatai alapján a hely jelenlegi állapotában és a közönség várható összetétele nem tartalmaz olyan veszélyforrást, amely a rendezvény közönségének testi épségét, illetve életét veszélyeztetné.

Rendkívüli időjárás esetén a közönség ideiglenes elhelyezése, befogadása a Művelődési Központ és az. Általános Iskola helyiségeiben biztosított.

A közönség veszélyhelyzeti tájékoztatása a rendezvény hangosító eszközein keresztül biztosított.

Az. Általános Iskola pontos címe:      Mándok, Szent István tér 3.

Művelődési Központ pontos címe:         Mándok, Szent István tér 3.

 

A beléptetést a vendégek várható létszámától függően minimum 2 fő és   maximum 4 fő polgárőr végzi, a polgárőrök mellett 1-1 fő vendégkísérő is segíti a feladatukat.

A beléptetők feladata a beléptetés során megakadályozni, hogy a rendezvény   területére, szúró-vágó vagy egyéb más, közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő eszköz bekerüljön.

 

A beléptetést végzők a beléptetés során kiszűrik az erősen ittas vagy bódult állapotban érkező vendégeket, ezektől a személyektől a rendezvényre való belépés jogát megtagadhatják.

A rendezvény területéről való eltávozás a Nyárfás út, illetve Komoró felé vezető földút út irányában   a polgárőrség, valamint a szervezői személyzet irányításával lehetséges.

 

A rendezvényről távozó vendégek kijutását a polgárőrség tagjai segítik.
Gépkocsi parkolóként a stadion mögötti parkoló, valamint a környező utcák szolgálnak, a parkolás rendjét – szükség esetén – a polgárőrség tagjai biztosítják.

 

A parkoláskor figyelni kell arra, hogy a föld feletti tűzcsap ne legyen eltorlaszolva!

b) A rendezvény baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére   vonatkozó kiürítési terve:

A fenti események esetleges bekövetkeztének alkalmával a rendezvény polgárőrség vezetője, miután meggyőződött a kialakult vészhelyzet valódiságáról és annak fokáról, elrendelheti a rendezvény területének részben, vagy egészben történő kiürítését.

A kiürítés a Nyárfás utca, illetve Komoró felé vezető földút út irányában történhet, a polgárőrség, valamint a szervezői személyzet irányításával, a helyszínrajzon zöld színű nyilakkal megjelölt menekítési útvonalakon.

A rendezvény biztosításában közreműködők oktatásban részesülnek vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, vagy az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való közreműködésre.

Vészhelyzet esetén a polgárőrség tagjai saját rádión történő kommunikációt végeznek.
A főbejáratnál felállított őrök a kijáratokat a lehető legrövidebb időn belül akadálymentesítik, a rendezvényről távozó közönséget azokon keresztül a közterületre irányítják.

A rendezvény belső területén feladatot ellátó polgárőrök (mozgó járőrök, felállított őrök) a rendezvény szervező utasítására a lehető legrövidebb időn belül megjelennek a gyülekező helyen, majd az ott kapott, illetőleg a már előzetesen elhangzott utasítások szerint jár el. (tájékoztatják a közönséget a legközelebb lévő kijárat helyéről, irányításukkal segítik a rendezvényen résztvevőket a rendezvény területéről való biztonságos kijutásban.)

c-d) A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők létszáma, tevékenységének leírása:

A rendezvény helyszínén :

 • Mándok város Polgárőrsége 15 fővel lát el személy és vagyonvédelmi feladatot.
 • Önkormányzat saját (szervezői) létszáma: 15 fő
 • Külső biztonsági cég:                                   4 fő /színpad biztosítása/

 

 

 

 

 

 

Tűzvédelmi előírások:

 

 • A színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13A teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani Ezen túl a szabadtéri rendezvények, sátrak, pavilonok környezetében legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltót jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően,
 • A főzőpavilonok üzemeltetőinek figyelmét fel kell hívni a tüzelő berendezések használatának szabályaira, az éghető anyag (sátor, pavilon, díszlet) és a tüzelés helye közötti megfelelő távolság betartására. A főzőpavilonoknál pavilonként 1 db megfelelő töltetű és tömegű tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A tüzelő berendezés felügyelet nélküli használatának tilalmára,

 • Pébé gáz üzemű tűzhelyeknél a tüzelés megkezdése előtt szivárgás ellenőrzést kell az üzemeltetőnek, használónak végezni, a pavilonban csak 1 db pébégáz palack helyezhető el.
 • Pébé gáz üzemű tűzhelyeknél a palackokat csak felszerelt, üzemképes nyomás csökkentőkkel szabad használni.
 • A villamos készülékeket, berendezéseket csak a kezelési utasításban foglaltaknak megfelelően szabad használni.
 • A helyszínen állandóan tartózkodni kell 1 fő műszaki ügyeletesnek, aki –szükség esetén – az áramtalanításokat megfelelően el tudja végezni

(ezt a feladatot szakmai képesítéssel rendelkező villanyszerelője látja el)

 • A villamos kapcsolószekrények (főkapcsolók) megközelítését biztosítani kell

 

A BIZTONSÁG VEZETŐK :

 

Pekó László polgármester

Kapcsolattartó: Lucski Lajos                           

Lázár István polgárőr parancsnok

                  

A rendezvény biztosításában közreműködő polgárőrök elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek - kiemelt figyelmet fordítva a helyszín sajátosságaira - a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való hathatós közreműködésre, különös tekintettel az emberi élet és testi épség megóvására.

Ezen tevékenység egyik legfőbb szempontja a helyszínen lévő mentő (eset kocsi) - és egészségügyi szolgálattal, a helyszínen lévő szervekkel és szervezői gárdával való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.

Beléptető őrök:

Létszámuk a rendezvény várható látogatottságától függően változik, minimum 2fő és maximum 4 fő polgárőr.

A beléptetést végzők rádió összeköttetésben állnak a mozgó őrökkel, valamint a rendezvény szervezőjével.

Feladatuk a vendégek belépésre jogosultságának ellenőrzése, közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő eszközök, tárgyak, valamint a rendező által meghatározott (máshol vásárolt italok, élelmiszerek) dolgok rendezvény területére történő bevitelének megakadályozása.

A beléptetést végzők a beléptetés során kiszűrik még az erősen ittas vagy bódult állapotban érkező vendégeket. Ezektől a személyektől a rendezvényre való belépés jogát megtagadhatják.

Mozgó járőr:

Egy járőr minden esetben két fő személyből áll, és a rendezvény területén belül lát el rendfenntartói és megelőzési feladatokat.

Rádió összeköttetésben áll a beléptető őrökkel, valamint telefonon a polgárőrség vezetőjével. Szükség esetén a rendezvény bármely pontjára irányítható. Feladata az élet és testi épség védelme, személy és vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása.

A rendezvény területén esetlegesen kialakuló rendbontások megelőzése, megakadályozása, a rendbontó személyek rendezvény területéről való eltávolítása, szükség esetén, a rendőri intézkedés megkezdéséig ezen személyek helyszínen való visszatartása.

Feladatai közé tartozik még a rendezvény területén jogosulatlanul tartózkodó személyek kiszűrése.

Esetleges intézkedéséről köteles tájékoztatni a rendezvény szervezőjét.

A mozgó járőr létszámát, mozgási területét, a látogatottságától függően, illetve egyéni igények szerint határozzuk meg.

A VIP vendégek érkezésekor és a színpadi programtól függő jelentősebb         létszámnövekedés esetén a polgárőrök mellett a rendőrség tagjai is részt vesznek a biztosításban.

e) Egészségügyi biztosítás:

A rendezvény helyszínén egészségügyi szolgálat (esetkocsi) lesz biztosítva .

A rendezvény helyszínén lévő egészségügyi szolgálat valamint a polgárőrség telefonos kapcsolatban vannak egymással.

 

f) Az Országos Meteorológiai szolgálat előrejelzése:

Az Országos Meteorológia Szolgálat aktuális előrejelzését a rendezvény szervezője beszerzi, és a rendezvény helyszínén tartja.

A polgárőrség létszámát, valamint az egészségügyi biztosítás fokát, a polgárőrség vezetőjével egyeztetve, az előrejelzéshez mérten alakítja.

 

Mándok, 2014.07.02.

 

                                                   Pekó László

                                                      polgármester

                                                                                           

 

 

 

Mellékletek:

 

1.sz. Helyszínrajz

2.sz. Meteorológiai Biztonsági Terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     2. sz. melléklet

 

METEOROLÓGIAI BIZTOSÍTÁSI TERV

MÁNDOK „VÁROSNAP”

2014

2014. augusztus20. (szerda) 1000 – tól – 2230 -ig.

A terv célja: a veszélyes időjárási hatások következtében előálló katasztrófa helyzetek megelőzése

Döntésekre jogosult személyek: a kialakuló különféle veszélyhelyzetek során a döntések meghozatalára (rendezvény elmaradása, folyamatban lévő előadások leállítása ) jogosult személyek : szervezők, polgárőrség

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:

Az edzői futballpálya 1000 – órától 2230 – óráig, közben 2200- órától tűzijáték.

A rendezvény tervezett kezdete és vége:

2014. augusztus 20. (szerda) 1000 – tól - 2230 -ig.

 

A biztosítási terv kiterjed a meteorológiai tájékoztatásra és biztosításra.

A rendezvény során bekövetkezett különféle veszélyhelyzetek esetén a helyszín-rajzon is jelölésre kerültek a menekülési útvonalak.

A menekülési útvonalakat a rendezvény helyszín, sátor, színpad nem akadályozza.

Olyan veszélyhelyzet esetére, amikor esetlegesen az épületekbe kell menekülni, minden intézmény ajtaja nyitva lesz tartva a rendezvény ideje alatt.

 

RIASZTÁS VÁZLATA

Rendezvény biztosításában közreműködő szervezetek:

 

Polgármesteri Hivatal:

Feladatai: -   a védőlétesítmények, befogadó helyek nyitva                                        tartásának megszervezése,

-         a rendezvény villamos energia ellátásának azonnali megszüntetésének biztosítása (áramtalanítás),

-         tömegtájékoztatás,

-         sérült, elsősegélynyújtó hely biztosítása,

 

                   Felelős: Pekó László polgármester Tel.: 06/30/555-7843

                                                                                                                                                                

Mándok Polgárőr Egyesület

                   Felelős: Lázár István             Tel.: 06/30/915-6937    

                Feladata:a rendezvény biztosítása saját terve szerint

 

Orvosi Ügyelet:   COR-LUX BT 4600 Kisvárda Dózsa Gy. u. 1. sz.

                   Felelős: Veres István 06/70/314-1632                                                                    

                     Feladata:-a rendezvény biztosítása szerződés szerint

                        -az egészségügyi feladatok feltételeinek biztosítása szakképzett                       személyzettel, eset kocsival

 

POLIS-GUARD Biztonsági Szolgáltató KFT 3543 Miskolc Árpád u. 8. sz          

                     Felelős: Horváth József biztonsági vezető 06/70/631-2026

   Feladata:- a színpad biztosítása a rendezvény ideje alatt

Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárda Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Telefon 06/45/420-420   105         

Feladata : a rendezvény biztosítása saját terveik szerint

 

Rendezvény biztosítását végző szervezetek vezetési pontjának helye: Futball pálya jegypénztár épülete

 

Rendezvény biztosítását végző szervezetek vezetési pontja, működésének ideje:     2014. augusztus 20-án   10,00 órától

                       2014. augusztus 20-án   22,30 óráig

                                                                                                                                    

A rendezvény kezdetekor a polgárőrök és rendezői személyzet tagjai megkapják a kölcsönös telefonos elérhetőségeket.

 

A METEOROLÓGIA RIASZTÁS RENDJE:

 

A meteorológiai riasztás jelzéseit a rendezvény:

 

 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletétől
 • A Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárda Hivatásos Tűzoltóság ügyeletétől.
 • Az elektronikus médiától kaphatja

 

A rendezvény ideje alatt a polgármesteri hivatal egy alkalmazottja telefon és számítógép mellett ügyeletet tart.

 

A rendezvényért felelős személy a rendelkezésre álló információk szerint DÖNT a rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő előadás stb. megszakításáról.

A döntést követően megkezdi annak végrehajtását és értesíti a biztosításban részt vevő szerveket illetve gondoskodik a jelenlévők tájékoztatásáról olyan megfogalmazású szöveggel, mely a pánikhatást minimálisra csökkenti.

A résztvevők riasztása hangos bemondón, színpadi hangosításon keresztül történik.

 

A rendezvényért felelő személy és a rendezvényt szervező, irányító csoport a rendezvény időtartama alatt 10.00 órától 24.00 óráig a rendezvény helyszínén tartózkodik.

 

Mándok, 2014.07.02.

 

                                                               …………………………………..

                                                                            Pekó László

                                                                          Polgármester

 

 

 

 

 

 
Ma 2018. március 17., szombat, Gertrúd és Patrik napja van. Holnap Sándor és Ede napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 68 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok