Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

8/2013. ( VI.12.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról módosítva a 12/2013.(X.1.) és a 21/2013.(XII.18.) 4/2015.(I.28.)

E-mail Nyomtatás PDF

R E N D E L E T

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2013. ( VI.12.) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

                            módosítva a 12/2013.(X.1.) és a 21/2013.(XII.18.) 4/2015.(I.28.)

                                                      rendelettel

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. 1.§.[1]

A rendelet hatálya kiterjed Mándok város közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre.

 

 1. 2.§.
 2. (1)Mándok város önkormányzata a iskolai és ókonyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.                            
 3. (2)A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítédíjat állapít meg,  melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
 4. (3)Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.
 5. (4)
 6. (5)Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre,betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.
 7. (6)[2].
 8. (7)Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a)betegsége

b)szabadsága,

c)a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

     (8)Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy

            telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre

            kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól

     (9)[3]


     (10)Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

 

 

 

 1. 3.§.

 

    (1) Intézményi  térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete[4][5] tartalmazza.

    (2)[6][7]  Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakról a Gyvt 151. §.(5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív kedvezményeken túl az önkormányzat átvállalja az 50 %-os kedvezményben részesülők eeetén a térítési díj 25 %-át, a teljes árat fizetők esetén a térítési díj 50 %-át. 

 

(3)Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.

(4)[8]

 

(5)[9]

 

(6)[10]Meg kell szüntetni az étkeztetést, ha az igénybevevő intézményi jogviszonya megszűnt.

 

(7)Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 5. napján.

 

                                                      Záró rendelkezések

 

 1. 4.§.

 

(1)   Ez a rendelet  2015. január 28.    napján   lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

 

(2)   Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben „ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi  XXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

 

Pekó László                                                           Galambos Péterné 

 polgármester                                                                    jegyző

 

 

 

1.sz. melléklet a  4./2015.(I.28. ) önkormányzati rendelethez

 

 

nyersanyagköltség

Ft/adag

egyéb

költség

ÁFA

 

Összesen

Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde:

 

 

 

 

Óvoda:

 

 

 

 

-          tízórai:

               70

-           

18,90

88,90

-          ebéd

              240

-           

64,80

304,80

-          uzsonna

               50

-           

13,50

63,50

tízórai,ebéd,uzsonna

             360

-           

97,20

457,20

Bölcsőde:

Gyermek gondozása

             415

 térítésmentes

-           

112,05

527

Általános Iskola:

 

 

 

 

  napközi, menza

     -tízórai vagy uzsonna

 

               100

 

-           

 

27

 

127,00

-          ebéd

       240

-           

64,80

304,80

 Vendégebéd

       293

 258

149

700

 Alkalmazotti ebéd

      290

65

95,85

450

 Szociális étkeztetés[11]

               290

80

99,9

470

Nappali szociális ellátás:

 

 

 

 

-          reggeli

   205

-           

55,35

260,35

-          ebéd

   290

80

99,9

470

Idősek Otthona:

 

 

 

 

-          reggeli:

  205

-           

55,35

260,35

-           ebéd:

  290

80

99,9

470

-          vacsora

       280

80

97,20

457,20

 [1]módosítva  21/2013.(XII.18.) ök. rendelettel hatályba lépett 2013. XII. 18.

[2] módosítva 21/2013.(XII.18.) ök rendelettel, hatályát veszti 2013. XII.  18.

[3] módosítva 21/2013. (XII.18.) ön rendelettel, hatályát veszti 2013. XII.18.

[4] módosítva 12/2013.(X.1.) rendelettel 2013. október 1. napján lép hatályba

[5] módosítva a 4/2015.(I.28.) rendelettel 2015. február 1. napjától   kell alkalmazni.

[6] módosítva 12/2013(X.1.) rendelettel 2013. szeptember 1. napjától  kell alkalmazni.

[7] kedvezményeket 2015. január  1. napjától kell alkalmazni.

[8] hatályát veszti 21/2013(XII.18.) ök rendelettel

[9] hatályát veszti 21/2013.(XII.18.) ök rendelettel

[10] módosítva 21/2013.(XII.18.) ök. hatályba lépett 2013. (XII.l8.)

[11]szociális étkezésre vonatkozó  nyersanyagnorma módosítás 2015. április 1. napjától  

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 22 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez