Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

E-mail Nyomtatás PDF

Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének

13/2011. (VIII. 31.)

önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

valamint a fizetendő díjak mértékéről

Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a 2010. évi I. törvény 96. §-ában , az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mándok Város Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére.

2. § E rendelet alkalmazásában:

            a)anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

            b)hivatali helyiség: az önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolítására a         Polgármesteri Hivatal (Mándok, Ady Endre út 1. szám) épületében biztosított alkalmas hivatali helyiség,

            c)hivatali munkaidő: Mándok Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és             Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

 A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül

történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. §    (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt kizárólag hivatali munkaidőn kívül lehet lebonyolítani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben szereplő szabályoktól a 4. § (4) bekezdésében foglalt esetekben lehet eltérni.

Az anyakönyvi események díjazása

4. § (1) Mándok Város Polgármesteri Hivatala hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolítását.

 

(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 10 000 Ft+Áfa. Ez az összeg magában foglalja a szervezési költséget, a gépzene biztosítását, az anyakönyvvezető rendelkezésre állását.

 

(3) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja  20 000 Ft + Áfa.

  1. (4)Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára – az egészségügyi és szociális intézményben (idősek otthona), továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 8.000.- Ft  illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 10.000.- Ft díjazás illeti meg.

Eljárási szabályok

6. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítását a jegyző engedélyezi, a kérelmet a házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók írásban nyújtják be az anyakönyvvezetőnél legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 30 nappal.

  1. (2)Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul.

 

 

7. §  Ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a szabadtéren történő házasságkötést, a  házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók gondoskodnak olyan helyszín biztosításáról, ahol az anyakönyv védelme biztosított.

 

 

8. §   (1) A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjat a házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók Mándok Város Polgármesteri Hivatala házipénztárába fizetik be, legkésőbb a házasság megkötését megelőző 8. munkanapon.

 

  1. (2)Amennyiben az anyakönyvi esemény meghiúsulását 5 munkanappal az eseményt megelőzően a házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók bejelentik, a befizetett szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal 15 munkanapon belül visszafizeti.

 

  1. (3)Az anyakönyvi eseménynek valamelyik igénybevevő, vagy az igénybevevők mindegyike részéről történő meghiúsulása esetén a díj nem fizethető vissza.

Hatálybalépés

 

9. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.

                         Pekó László   sk                                              Galambos Péterné sk

                          polgármester                                                        jegyző

 

 

 

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 4 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez