Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Pályázat a Mándoki Térségi Szociális Központ Gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

E-mail Nyomtatás PDF

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

a Mándoki Térségi Szociális Központ Gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 01-től 2023. április 30-ig szól (5 év)

A munkavégzés helye:

4644 Mándok Petőfi u. 23.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági vezetői feladatok ellátása a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. §-ban foglaltaknak megfelelően: tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása és irányítása.

Illetmények juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola és egyetemi szintű végzettség, és emellett:

A) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy B) belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

 •  Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 •  Szereplés az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezés a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Gazdasági vezetőként eltöltött – Legalább 5 év vezetői tapasztalat,
 •  További szakirányú iskolai végzettség

 

Elvárt kompetenciák:

 •  Kiváló szintű problémamegoldó képesség
 •  Kiváló szintű terhelhetőség
 •  Precizitás, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •  Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolás
 •  A pályázó Kjt. 20/A § (5 bekezdés szerinti nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •  Nyilatkozata a Kjt.41.§.(2) bek. szerinti összeférhetetlenségről,
 •  Nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről,
 •  Igazolás szakmai és vezetői tapasztalatról

A pályázat betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pekó László a Társulási Tanács Elnöke nyújt a 06 45 435 002-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4625 Záhony Ady Endre út 35). Kérjük a borítékon feltüntetni „Mándoki Térségi Szociális Központ gazdasági vezető „ pályázat.
 • Személyesen a Társulási Tanács Elnöke ( Pekó László polgármester) részére, 4644 Mándok, Ady E. u. 1. szám.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a pályázatokat bíráló bizottság véleményezi, és a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A Társulási Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25.

 

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 42 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez