Meghívó testületi-ülésre

2017. október 26. csütörtök, 12:33
Nyomtatás

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján

Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 2017. október 30-án (hétfő) du. 14 órára

ülésre     ö s s z e h í v o m .

 Az ülés helye: Városháza Tanácskozó terme

(Mándok, Ady Endre út 1.)

 

N A P I R E N D I          J A V A S L A T

 

 

1.Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági

feltételeiről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Galambos Péterné jegyző

 

2.Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Tárulás Társulási Megállapodása

módosítására

Előadó: Pekó László polgármester

 

3.Előterjesztés a Társulásokkal kötött Munkamegosztási Megállapodások jóváhagyására

Előadó: Pekó László polgármester

            

4.Tájékoztató a TOP-os pályázatok lebonyolításának jelenlegi állásáról

Előadó. Galambos Péterné jegyző

 

5.Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve módosítására

Előadó: Pekó László polgármester

 

6.Előterjesztés a Kamarai Választási Bizottságba történő delegálásra

Előadó: Galambos Péterné jegyző

 

7.Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról

      Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóban történik)

        Előadó: Pekó László polgármester

 

8.Egyebek

 

9.Előterjesztés kitüntetés adományozására

Előadó: Pekó László polgármester

 

 10.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

           Előadó: Pekó László polgármester

                         Onder Sándor bizottság elnöke

 

 

M á n d o k , 2017. október 26.

                                                                          

                                                                               Pekó László

                                                                             polgármester